Forsvarsdepartementet Norge

Fornøyd med F 35-utviklingen

Nyhet   •   feb 09, 2011 09:13 CET

Statssekretær Roger Ingebrigtsen har i møter med amerikanske myndigheter og ledelsen i Lockheed Martin understreket betydningen av en større forutsigbarhet og forpliktende avtaler for norsk industri i forbindelse med Norges kjøp av kampflyet F 35.

- Dette er et stort og svært avansert program, sier Ingebrigtsen, og vi har opplevd forsinkelser. Jeg var opptatt av å få forpliktende svar fra amerikanske myndigheter når jeg spurte om vi kunne vente flere ubehagelige overraskelser. Svaret på dette direkte spørsmålet var et ubetinget nei. Alle stener i programmet er snudd og tilliten i programmet er stor.

Tidlig i januar i år ble Forsvarsdepartementet informert om de siste endringene i F 35-programmet. En gjennomgang av programmet hadde blant annet ført til at testprogrammene for de tre flytypen som nå utvikles kobles fra hverandre, slik at de innbyrdes ikke forsinker hverandre. Dette er positivt for Norge ettersom vi ikke kommer til å bestille den mest avanserte modellen, den såkalte F 35B.

Amerikanske myndigheter forklarte i møtene med statssekretæren at de etter den siste gjennomgangen av programmet har et mer realistisk bilde og at de har gått fra estimat til faktiske data.

- De tar høyde for at det vil bli oppdaget ting under testing både av selger og kjøper, men de mente at justeringer som følge av dette var noe man hadde tatt høyde for. De var imidlertid klare på at situasjonsbildet deres i år var betydelig bedre enn i fjor og at de derfor nå kan gi en helt annen grad av forutsigbarhet.