Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsministeren besøker Oppland

Nyhet   •   sep 07, 2010 17:23 CEST

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud besøker Oppland 8. september i forbindelse med "Regjeringen ut i landet". Pressen er velkommen til alle arrangementene.

Kl. 09.00-11.15 
Åpningsinnlegg og debattdeltaker under IKT-konferansen Norges nye vekstarenaer.
Program (PDF)
Samferdselsministeren deltar også.
Sted: Bergslia gjestestuer, Brandbu

Kl. 12.15 - 12.45 
Åpning gang og sykkelvei Fv33 strekning Østre Toten/Gjøvik.
Samferdselsministeren deltar også.
Sted: Nordlia 10 km sør for Gjøvik

Kl. 13.00-13.30 
Åpning av Gjøvik omsorgssenter for barn
Sted: Øverbyvegen 88

Kl. 13.40-14.40 
Bedriftsbesøk hos Lean Lab
Sted: Rambekkvegen 5

Kl. 15.25-16.25 
Besøk hos Statens vegvesen på Lillehammer.
Samferdselsministeren deltar også.
Sted: Industrigata 17, Lillehammer

Kl. 16.30-17.30 
Bedriftsbesøk hos IKOMM
Fakkelgården, Lillehammer