Justis- og politidepartementet

Forprosjekt i gang

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:52 CET

Fra nyttår 2011 er det etablert et eget forprosjekt i Justis- og politidepartementet som skal forberede gjennomføring av vergemålsreformen. Forprosjektet skal være ferdig til 1. oktober 2011 og skal planlegge alle forhold ved reformen slik at den kan gjennomføres på en god måte for alle berørte parter fra det tidspunkt Stortinget bestemmer.