Landbruks- og matdepartementet

Forsker fram bedre dyrefôr

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:03 CET

Forskerne jobber med å finne fram til grassorter som tåler frost og hyppig høsting.  Nye grasarter som har høy fôrkvalitet vil redusere behovet for kraftfôr og gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv.

– God eng kan gjøre bonden mindre avhengig av kraftfôr. Det fører igjen til en mer bærekraftig og økonomisk husdyrproduksjon, sier Odd Arne Rognli, professor i genetikk og plantebiologi.

Han arbeider ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og har nylig avsluttet et fireårig forskningsprosjekt hvor de har vurdert fôrkvalitet og overvintringsevne til nye grasarter.

– Vi har utviklet genetiske ressurser som gir grunnlag for utvikling av nye sorter tilpasset det norske klimaet, sier Rognli.

Klimaendringer
De forventende globale klimaendringene kan føre til høyere temperaturer, lengre vekstsesonger og flere slåtter. Ifølge Rognli er det derfor nødvendig å utvikle nye grassorter som tåler hyppig høsting og som har god fôrkvalitet og overvintringsevne.
Prosjektet er støttet med midler fra Matprogrammet i Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Jordbruksavtalen (JA).

Forskerne jobber med å finne fram til grassorter som tåler frost og hyppig høsting. (Foto: Tore Wuttudal, Samfoto)