Forsvarsdepartementet Norge

Forsker på mangfold i Forsvaret

Nyhet   •   sep 02, 2010 12:19 CEST

Forsvarsdepartementet etablerer et forskningsprogram knyttet til kjønnsbalanse, mangfold og personalutvikling. – Forskningen er en konsekvens av regjeringens målsetting om å øke kvinneandelen og mangfoldet i Forsvaret, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Som oppfølging av Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) ”Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret”, oppretter Forsvarsdepartementet nå et forskningsprogram. Dette er også i samsvar med Stortingsproposisjon nr. 48 (2007-2008) som vektlegger forskning og utvikling på personell- og kompetansefeltet. Programmet er en videreutvikling av to forskningsprosjekter (forskning på årskull og forskning på kultur og holdninger i Forsvaret).

– Regjeringen har en målsetting om å øke kvinneandelen både blant vernepliktige, befal og vervede i Forsvaret. For å rekruttere og beholde kvinner og minoriteter er vi nødt til å få mer forskning på plass som kan indikere hvor vi bør sette inn ytterligere tiltak, sier forsvarsminister Grete Faremo.

For å koordinere de ulike forskningsprosjektene skal Arbeidsforskningsinstituttet bistå Forsvarsdepartementet med å etablere programmet og være bindeledd mellom oppdragsgiver og forskere. Forskningen vil kunne omfatte prosjekter innen blant annet sosiologi, antropologi, statistikk og psykologi. Jens Thorsen, som leder programrådet i Forsvarsdepartementet, deler statsrådens synspunkter om betydningen av forskning:

– Vi har behov for å få mer forskningsbasert kunnskap om kultur og holdninger i Forsvaret for å løse våre oppgaver på beste måte. Forskningsprogrammet er derfor planlagt å løpe over flere år og vil bestå av ulike prosjekter. Dette vil omhandle alt fra rekruttering, seleksjon, utdanning og anvendelse av personell til lederskap, organisasjon, organisasjonskultur og mangfold, sier Thorsen.