Miljøverndepartementet

Forslag om 5 prosent salg av biodrivstoff og innføring av bærekraftskriterier

Nyhet   •   nov 18, 2010 09:01 CET

Regjeringen foreslår å øke påbudet om salg av biodrivstoff til 5 prosent. Det blir også foreslått å innføre minstekrav til biodrivstoffets klimaeffekt og andre bærekraftskriterier.

Miljøverndepartementet har bedt Klima- og forurensningsdirektoratet sende dette forslaget ut på høring. Økt omsetningspåbud er foreslått innført 1. juli 2011, mens bærekraftskriterier skal innføres så snart forskriftsendringen er på plass.

– Økt bruk av biodrivstoff kan redusere de norske klimagassutslippene fra transport. Vi må sikre at biodrivstoffet har positiv effekt på klimaet. Det er fullt mulig å finne slikt biodrivstoff, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

EU har fastsatt noen bærekraftskriterier for biodrivstoff, som et første skritt for å sikre miljø- og samfunnsmessige hensyn for økt produksjon og bruk av biodrivstoff. Disse bærekraftskriteriene stiller krav til netto klimaeffekt av biodrivstoffene og til hva slags områder råvarene hentes fra - som for eksempel skog- og myrområder eller områder med stort biologisk mangfold.

I tillegg presser Norge på for at bærekriteriene også skal omfatte regler for å hindre at dyrking av biodrivstoff fortrenger dagens jordbruks¬produksjon over på nye områder med skog eller torvmyr. Det er viktig å få gode regler for dette, for fortrengningseffekter kan i verste fall gi økte klimagassutslipp.

I fjor bestemte regjeringen at det skulle innføres bærekraftskriterier i Norge og at omsetningspåbudet skulle økes til 5 prosent når disse var på plass. EU har brukt lenger tid enn ventet på å avklare hvordan systemet med bærekraftskriterier for biodrivstoff skal fungere i praksis. Dette er hovedgrunnen til at vi ikke klarer å innføre bærekraftskriteriene i Norge fra årsskiftet slik planen var.

– Vi vil at bærekraftskriteriene skal innføres så snart det lar seg gjøre. Innføringen av 5 prosent omsetningspåbud foreslås innført fra 1. juli neste år, for å gi bransjen tid til å ordne med nødvendige tilpasninger, sier Erik Solheim.

Høringsforslaget omfatter også en del forhold som gjelder implementering i norsk regelverk av EUs reviderte drivstoffkvalitetsdirektiv.

Biodrivstoff er drivstoff i form av væske eller gass som er produsert av biologisk materiale. Det kan for eksempel lages av plantevekster, avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet og overskuddsprodukter fra jordbruk og fiske. I dag stammer det aller meste av biodrivstoffet fra plantevekster.