Landbruks- og matdepartementet

Forslag til Stortinget om Statskogs avtale med Orkla

Nyhet   •   nov 02, 2010 09:27 CET

Mandag 26. oktober inngikk Statskog SF og Orkla avtale om kjøp av Orklas skogeiendommer, til sammen 1,1 mill dekar, for 1 725 000 000 kroner. I proposisjonen som er sendt Stortinget i dag understrekes det blant annet at Statskogs motivasjon for investeringen er å styrke sin strategiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.

- Dette vil gi Statskog SF et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes. Orklas børsmelding fra 26. oktober viste at avtalen ble inngått etter en bred prosess med stor konkurranse og flere attraktive tilbud. Kjøpet vil gi Statskog gode synergimuligheter knyttet til skogsdrifta fordi deler av skogen som nå kjøpes ligger nært skog Statskog allerede eier. Samtidig vil dette kjøpet også muliggjøre et omfattende salg av spredte skogteiger foretaket eier fra før, noe som vil bidra ytterligere til å styrke foretakets økonomi. Dette er i tråd med formålet med statens eierskap og foretakets mål, sier Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Avtalen mellom Orkla og Statskog ble inngått med forbehold om Stortingets tilslutning. I Statsråd på Slottet i dag er det fremmet en proposisjon til Stortinget der Regjeringen foreslår at Statskogs egenkapital styrkes med 1250 millioner kroner og at foretaket kan ta opp et ansvarlig lån fra staten på 475 millioner.