Nærings- og handelsdepartementet

Forsvarsindustrien – høyt på den næringspolitiske agenda

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:20 CEST


Statssekretærene Rikke Lind og Roger Ingebrigtsen.

Statssekretær Rikke Lind deltok 14. september på Forsvars- og sikkerhetsindustriens (FSI) leverandørseminar på Akershus festning. Fokuset på seminaret er små og mellomstore bedrifters (SMB) rolle og muligheter i forhold til de store aktørene.

- Forsvarsindustrien står høyt på næringsministerens agenda. I Nærings- og handelsdepartementet ser vi på forsvarsindustrien som en sentral og viktig del av norsk økonomi og næringsliv. Norsk forsvarsindustri er kunnskapsintensiv og produserer varer og tjenester som er høyt etterspurt i det internasjonale markedet, sier statssekretær Rikke Lind.

Under sitt innlegg la statssekretæren vekt på at forsvarsindustrien, som andre sammenlignbare høyteknologiske industrier, bør dra nytte av generelle ordninger under virkemiddelapparatet.

- I august i fjor gjennomførte vi et eget seminar med forsvarsindustrien. Sammen så vi på utfordringene og mulighetene innenfor de generelle støtteordningene. Seminaret ble fulgt opp av et eget forum – ledet av Nærings- og handelsdepartementet. Jeg mener at de fleste av utfordringene kan løses gjennom dialog mellom industrien og virkemiddelapparatet, sier Rikke Lind.

Norsk forsvarsindustri er en høyteknologisk kompetansenæring med en årlig omsetning på rundt 9 mrd. kroner. Næringen har virksomhet i alle fylker og sysselsetter om lag 6 000 ansatte. Næringen er svært internasjonalt konkurransedyktig. Eksporten av norsk forsvarsmateriell har økt kraftig i de senere årene og ligger på rundt 3,6 milliarder kroner årlig (ca. 40 prosent av næringens totalomsetning). Det aller meste av eksporten (80-90 prosent) går til andre NATO-land, samt til Sverige og Finland.