Forsvarsdepartementet Norge

Forsvarsministeren åpnet norskstøttet forsamlingshus i Faryab

Nyhet   •   nov 03, 2011 12:12 CET

Forsvarsminister Grete Faremo deltok tirsdag denne uken på åpningen av et forsamlingshus for befolkningen i Faryab-provinsen i Afghanistan. Byggingen av huset er finansiert med norske bistandsmidler.

Forsvarsmiinister Grete Faremo overrekker forsamlingshus i Faryab (Utenriksdepartementet)

Forsamlingshuset i provinshovedstaden Meymaneh skal være et sted hvor lokalbefolkningen og de politiske myndighetene kan avholde informasjonsmøter, konferanser, kulturelle arrangementer og andre møter. Mangelen på et slikt felles samlingssted har inntil nå vært et problem for provinsen, og det nye forsamlingshuset vil øke lokalbefolkningens mulighet til å delta i politiske, kulturelle og sosiale prosesser i byen og provinsen.

Under besøket i Meymaneh hadde forsvarsministeren også møter med den militære og sivile ledelsen i den norskledete leiren i Meymaneh, samt med myndighetspersoner fra afghansk side. Norge har omtrent 350 soldater i Meymaneh, i tillegg til 16 polititjenestemenn og tre utsendte diplomater fra ambassaden i Kabul.

- Det er viktig og nyttig for meg å besøke de norske styrkene i Afghanistan med jevne mellomrom. De gjør en uvurderlig jobb og det gjør meg stolt å se hvordan de løser utfordringene oppdraget innebærer , sier forsvarsministeren.

Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Kabul har fullfinansiert byggeprosjektet med 2,6 millioner kroner. Ambassadens samarbeidspartner i prosjektet har vært Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, og byggearbeidet har blitt utført av en lokal entreprenør.
 
Forsamlingshuset har en kapasitet på omkring 600 personer, og holder god standard. Det var forsvarsminister Faremo som la ned grunnsteinen til huset i 2009, og provinsguvernør Abdul Haq Shafaq takket i sin tale forsvarsministeren for hennes engasjement og besøk, og Norge for bistanden til både dette prosjektet og til Faryab generelt. Norge gir 750 millioner kroner i årlig bistand til Afghanistan, hvorav opptil 20 prosent går til Faryab.