Ferd

Fortsatt eierskap i Aibel

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:20 CET

Aibels eiere har i løpet av 2011 vurdert strategiske alternativer for selskapet. I det samme tidsrommet har Aibel fortsatt sin sterke utvikling med lønnsom vekst innenfor alle forretningsområder.

Aibels ordrereserve er den høyeste noensinne, med store kontrakter som selskapet har vunnet den siste tiden: Rammeavtale med ConocoPhillips i Ekofisk-området, den første kontrakten på Aibels nyetablerte forretningsområde for vindkraft til havs, Dolwin 2, samt en kontrakt tildelt av Statoil for oppgradering av Troll A-plattformen.

Aibel har en sterk posisjon som en av de største serviceselskapene på den norske kontinentalsokkelen. De store funnene av olje- og gassreserver som er gjort på sokkelen i den siste tiden vil styrke vekstpotensialet ytterligere, og sikrer et høyt aktivitetsnivå på sokkelen i mange år framover.

Etter en nøye vurdering av strategiske alternativer har selskapets eiere konkludert med at forholdene for øyeblikket ikke er ideelle med tanke på en verdiskapende transaksjon. Denne vurderingen må sees i lys av at finansmarkedene for tiden preges av usikkerhet, sier Jo Lunder, styreformann i Aibel AS.

Selskapets eiere føler seg trygge på at Aibel fortsatt kommer til å skape verdier og levere lønnsom vekst i årene som kommer.
 
Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets 5000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine åtte lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore, Storbritannia, Danmark og Egypt.