Landbruks- og matdepartementet

Fortsatt høye priser internasjonalt på korn

Nyhet   •   sep 23, 2010 09:55 CEST

Værforhold, eksportforsinkelser i Ukraina og rykter om russisk importbehov har preget det internasjonale kornmarkedet den siste måneden. Det har vært en bred prisoppgang i markedene for fett- og proteinråvarer til kraftfôr.

Aktører melder om kraftige prisutslag for oljefrøproduktene raps-, solsikke- og soyamel. Hvete- og maisgluten har imidlertid falt noe i pris. Det meldes om at mange kjøpere allerede har dekket store deler av sine fremtidige behov.

Dyrere møllehvete i EU
Innhøstingen i Tyskland og Danmark har blitt forsinket av de store nedbørsmengdene i august. Toepfer International anslår i sin siste prognose en tysk kornavling på 44 millioner tonn dette året, ned fra 49,7 millioner tonn i fjor. Av dette utgjør hveteavlingen 23,4 millioner tonn, ned fra 25,19 mill. tonn i 2009. Nedbørsmengdene i august forsinket ikke bare innhøstingen, men fører til at mye av hveten blir av fôrkvalitet.

I Norge er det meste av kornet i hus, og SLF har fastsatt nye tollsatser på fett- og proteinråvarer til kraftfôr for oktober. På grunn av prisoppgangen på soyamelet internasjonalt, vil satsene settes ned fra 1. oktober.

Ny prognose over den norske kornhøsten
Forrige uke kom Norske Felleskjøp med ny kornprognose som var justert ned med 90 000 tonn til 1 195 000 tonn.  I ny prognose er areal og kvantum for hvete hevet og for bygg og havre redusert. Anslaget for matandelen i hvete er videre redusert fra 81 prosent til 62 prosent. Prognosen viser også et oppjustert areal for oljevekster slik at dette er større enn på flere år. Kvantumet er også større enn i tidligere år.

Det meste av kornet er i hus over hele landet. Likevel gjenstår det en del havre på Østlandet som ikke er høstet. I Trøndelag står en del bygg fortsatt ute.

Det meldes fra laboratoriehold at hveteprøvene som hittil er analysert holder en relativ høy matandel, men at andelen mat etter hvert er synkende.

Forsidefoto: Jørn Areklett Omre, Samfoto.