Samferdselsdepartementet

Fortsatt samarbeid NSB – Flytoget

Nyhet   •   nov 16, 2010 08:51 CET

Enkelte medieoppslag i det siste gir en skeiv og til dels uriktig framstilling av samarbeidet mellom NSB og Flytoget. Det er derfor behov for en presisering:

I situasjoner med særlig store problemer i togdriften skal NSBs lokaltogpassasjerer fortsatt ha mulighet til å gå på et kommende persontog, uansett om det er Flytoget eller et av NSBs fjerntog. Ordningen kan bare benyttes i de helt spesielle tilfellene der Flytogets og NSBs passasjerer får beskjed om det, over høyttaler eller fra togpersonalet. For passasjerene betyr dette at ordningen vil være lik den som ble gjennomført forrige vinter.

Ordningen med at NSB og Flytoget – i særlige tilfeller - kan ta med seg hverandres passasjerer ble innført 25. januar i år, etter initiativ fra samferdselsminiser Magnhild Meltveit Kleppa.