Landbruks- og matdepartementet

Fortsatt viktig å bekjempe fugleinfluensa

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:25 CET

Fugleinfluensa påvises fortsatt i fjørfepopulasjoner i flere land. Spesielt er Asia og Egypt rammet av utbruddene. I disse landene er det også påvist humane tilfeller av fugleinfluensa. FAOs oppdaterte oversikt over utbrudd viser at fugleinfluensa fortsatt er en sykdom man må ha oppmerksomhet på.

Utbrudd i fjørfebestander fører ofte til nedslakting og store økonomiske problemer for produsentene som rammes. Utbrudd av sykdommen og reduksjonen i antall dyr kan derfor også ha konsekvenser for matsikkerheten i u-land.

Fokuset på sykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker har medført at samarbeidet mellom globale institusjoner på dyre- og folkehelsesiden har blitt forbedret de senere årene. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier i en kommentar at jeg er fornøyd med at institusjoner som FAO, Verdensbanken, Verdens dyrehelseorganisasjon og Verdens helseorganisasjon har fokus på slike sykdommer, og at vi i Norge støtter det globale arbeidet som gjøres på området.

Forsidebilde: Gjess. Foto: Kjerstin Mertens, Samfoto