Forsvarsdepartementet Norge

Fortsetter det gode samarbeidet

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:47 CEST

Forsvarsminister Grete Faremo understreket at Serbia er gått fra å være en importør til en eksportør av sikkerhet gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner da hun fikk besøk av sin serbiske kollega Dragan Šutanovac mandag.


Serbias forsvarsminister Dragan Šutanovac og forsvarsminister Grete Faremo. - Foto: Anton Ligaarden, Forsvarets mediesenter.

Faremo påpekte også at de historisk svært nære båndene mellom Norge og Serbia må fortsette på forsvarssiden.

Samarbeidet mellom de to landene er særlig basert på såkalt forsvarsrelatert sikkerhetssektorreform, noe som blant annet bidrar til å reformere de væpnede styrker i landet og gjøre landet klart for nærmere integrasjon med NATO og EU. Norge ønsker gjennom støtten også å bidra til at Serbia skal kunne bidra i internasjonale fredsoperasjoner.
- Serbia er et nøkkelland for å sikre varig stabilitet på Vest-Balkan. Uten et stabilt Serbia, vil hele regionen lide. Norge ønsker å støtte reformer i Serbia og dermed støtte den serbiske tilnærmingen til NATO, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Historisk godt forhold
Norge og Serbia har nære historiske bånd tilbake til andre verdenskrig, da serbiske krigsfanger satt internert i Norge. Kontakten har vært nær siden. Etter Jugoslavias oppløsning har Norge engasjert seg sterkt i Serbia, blant annet som en forkjemper i NATO for et nærmere samarbeid med landet. Norge anses i dag som en av de nærmeste støttespillerne til Serbia.
Forsvarsministrene understreket at forholdet mellom de to landene er historisk og tett.
- Serbia er en høyt verdsatt partner for oss, sier Faremo.

Den norske støtten bidrar til reformer som er nødvendige for ytterligere serbisk integrasjon med Europa og NATO. Støtten går først og fremst til reform av den serbiske forsvarssektoren, og inkluderer støtte til forsvarsplanlegging, omskolering og personellreform, reform av militær utdanning, samt trening og utdanning for internasjonale fredsoperasjoner.

Sanitetssamarbeid
Norge og Serbia har også et tett samarbeid innenfor sanitet. Dette ga konkrete resultater da serbisk helsepersonell inngikk i det norske bidraget med et feltsykehus til FN-operasjonen i Tsjad.
- Vi ser at både Norge og Serbia får positive ringvirkninger av dette samarbeidet, og at det gir gjensidig nytte for begge land. Dette viser også at Serbia er gått fra å være en importør til en eksportør av sikkerhet gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner. Vi ønsker derfor å videreutvikle dette i fremtiden, og se på andre muligheter for samarbeid, sier Faremo.

Serbia bidrar i dag på egen hånd med en mindre sanitetsenhet i de norske teltene i Abéché som ble donert til FN.