Sekretariatet for konfliktrådene

Fra statsråd og fylkesmann til mekler i konfliktrådet

Nyhet   •   aug 29, 2017 07:00 CEST

Hun har ledet Stortinget gjennom å være stortingspresident, hun har vært statsråd i to perioder i Brundtland-regjeringen og avsluttet yrkeskarrieren som fylkesmann i Buskerud. Kirsti Kolle Grøndal bruker nå deler av pensjonisttida som mekler i konfliktrådet.

-Det som fasinerer meg ved konfliktrådet er at her avgjøres ikke konflikter via jussen, men ved å bruke folkevettet. Håpløst ofte så ender saker i rettsvesenet og det ordnes opp ved å betale penger. På meklingsmøtet er formålet å finne brukbare løsninger alle kan leve med, sier Kolle Grøndal som spesielt er opptatt av saker med ungdom.

«Bakoversveis»

Kolle Grøndal innrømmer at enkelte får «bakoversveis» når de ser hvem som skal mekle i konflikten deres. – Det hender at godt voksne folk spør om det virkelig er meg, men i løpet av kort tid så er skuldrene senket og jeg blir ikke annet enn konfliktrådsmekleren, ler Kirsti Kolle Grøndal.

Når du har vært så aktiv hele ditt yrkesliv, blir det unaturlig å tilbringe mye tid i sofaen selv om pensjonisttilværelsen er et faktum – følge Kolle Grøndal. Å bli mekler i Konfliktrådet i Buskerud var en av flere planer som stod på «aktivitetslista» til den kjente Arbeiderpartipolitikeren da hun ble pensjonist – og etter utvelgelse og meklerkurs var hun klar for vervet for et par år siden. I taler den gang hun var aktiv politiker betegnet hun selv som «bekjennende kompromissmaker».

- Ingen får viljen sin, alle må kompromisse. De som står på sitt, når ikke langt i politikken. Den dårligste argumentasjonen er når noen begynner med «prinsipielt så mener jeg…» Veldig få saker skal være så faste! Kompromiss er underkjent. Jeg mener vi hadde hatt en bedre verden med flere kompromisser, sier Kolle Grøndal som privat ikke ser vitsen i å vinne. Hun hater konkurranser og med det også valgkamper.

Økonomisk lønnsomt

Selv om Kolle Grøndal slår et slag for kompromisset, er hun selvsagt vant til å ta ledelsen. Hun mener likevel at hun klarer å overlate konflikten og løsningen til partene i konfliktrådsmeklingen.

-Av og til kan partene trenge at mekleren skisserer mulige løsninger hvis de ikke har noen forslag selv, men det er ikke min løsning eller min avtale. Den må de selv stå for. Men jeg tror at som mekler så må du legge igjen litt av sjela di og dermed påvirker du på din måte, sier Buskerudmekleren som sender en klar beskjed til tidligere kollegaer på Stortinget om at konfliktrådsordningen bør styrkes slik at flere finner løsningen der enn i rettsalen.

-På lang sikt er jeg ikke i tvil om at det vil være økonomisk lønnsomt for samfunnet!