Kunnskapsdepartementet

Frafall fra videregående opplæring – konsekvenser for samfunnet

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:43 CET

To nye rapporter viser hvilke konsekvenser høyt frafall i videregående opplæring har for samfunnet.

Rapporten ”Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne” beskriver omfanget av frafall for elever som gikk ut av grunnskolen mellom 1993 og 2003, og viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført videregående opplæring eller ikke. Forskerne finner at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet, fengslet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført. Dette er en delrapport i et prosjekt som Senter for økonomisk forskning (SØF) gjennomfører på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Rapporten ”Kostnader av frafall i videregående opplæring” viser blant annet at hvis andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull. Dette er sluttrapport fra et prosjekt som Senter for økonomisk forskning har gjennomført for Kunnskapsdepartementet for å måle de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall.