Olje- og energidepartementet

Fremhevet de gode eksemplene

Nyhet   •   nov 23, 2010 14:23 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen møtte mandag leder av FNs klimapanel, Dr. Pauchauri.  Pauchauri vant Nobel fredspris i 2007, og er en av de mest kunnskapsrike personene på teknologi- og klimaspørsmål internasjonalt. I møtet snakket de to om teknologiutvikling og teknologisamarbeid, og hvordan vi kan produsere mer fornybar energi for å møte energifattigdom og utvikling i utviklingsland. De diskuterte også hvordan hvert enkelt land og verdens energiministre kan bidra i kampen mot klimaendringer.

-Etter klimaforhandlingene i København ser vi at det er mer utfordrende å få til en bindende internasjonal klimavtale. Det bekymrer meg.  I forrige uke kom også IEAs Energy Outlook for 20111 som viser at togradersmålet nå er lenger unna enn det vi så i fjor. Det var interessant å høre Dr. Pauchauris tanker om hvordan vi likevel kan komme videre i kampen mot klimaendringer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

 

Dr. Pauchauri møtte statsråden i Oslo

Dr. Pauchauri viste i møtet til den kommende spesialrapporten om fornybar energi som klimapanelet planlegger å legge frem våren 2011og takket for aktiv norsk støtte, blant annet på skrivesiden. I følge Dr. Pauchauri vil et av hovedpoengene i rapporten være at verden må betale den reelle prisen for energi der blant annet negative klimaeffekter er priset inn, for at nye fornybare energikilder skal få sitt store gjennombrudd. Med det prisnivået vi ser i dag vil i mange tilfeller ikke nye fornybar energikilder være konkurransedyktige. Dr. Pauchauri viste også til at det er viktig at utviklingslandene ikke gjentar det vestlige land har gjort. De må ikke basere seg på løsninger som gir store utslipp, men man må tenke nytt gjennom blant annet utvikling lokale forretningsmuligheter rundt fornybare energikilder.

Pachauri viste til positive eksempler som ”Lighting a billion lives” i India.  Her har man laget en forretningsmulighet for innbyggerne i landsbyer basert på solenergi. India har også laget en nasjonal handlingsplan hvor det blant annet satset stort på solenergi.  Her kan det være en rolle for norske teknologileverandører, mente Pachauri.  Samtidig påpekte han at teknologien ikke kan redde oss alene, men at det er livstilsendringer, som for eksempel mer kollektivtransport og energieffektivisering, som må til.

-Dr. Pauchauri viste til at det skjer mye positivt i enkeltland og mye bra samarbeid mellom landene, blant annet trakk han fram skogspartnerskapet. Han trakk også fram det store potensialet CCs har som klimatiltak. Norge gjøre et viktig arbeid for å kommersialisere denne teknologien. Vi var enige om at det er svært vanskelig å fase ut fossil energi på kort sikt og da må CCS spille en viktig rolle, sier statsråd Riis-Johansen.