Landbruks- og matdepartementet

Fremtidens boliger i massivtre

Nyhet   •   sep 03, 2010 08:51 CEST

Seks boliger i massivtre er klar for bruk på Rena. Boligene er bygget for forsvarets ansatte og skal være med å utvikle massivtresatsingen i Norge fremover.

Boligkompleksene er et samarbeids-prosjektet mellom Forsvarsbygg, Trefylket og Innovasjon Norge ved Trebasert Innovasjonsprogram.

Byggeprosessen til boligene er nyskapende og med stort potensial for norsk industrialisering. Dette fordi elementene ferdigproduseres og tilpasses på fabrikken. En industrialisering vil også øke bruken av norsk tre, som er et overordnet mål. Massivtre er også fremtidens byggemåte ved at det bidrar med betydelig binding av karbon i trevirket.


Seks boliger i massivtre er klar for bruk på Rena. Foto: LPO arkitektur & design AS

Økt bruk og større grad av foredling av tre bidrar til verdiskaping i skogbruket. I Landbruks- og mat departementets strategi for næringsutvikling; Ta landet i bruk, er satsing på verdiskaping med basis i trevirke en sentral del. Det er trebasert virksomhet i de aller fleste kommuner i Norge. Departementets viktigste virkemiddel for verdiskaping i tresektoren er Trebasert innovasjonsprogram. Rammen for Trebasert Innovasjonsprogram i 2010 er ca. 35 millioner kroner. Innovasjonsprogramet er i stor grad rettet mot produkt og bedriftsutvikling og legger vekt på samarbeid mellom aktører i verdikjeden.