Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens helsetjeneste – åpent høringsmøte

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:18 CET

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til åpent høringsmøte om fremtidens helsetjeneste i Meyergården i Mo i Rana onsdag 24. november kl. 18.00.

Høringsmøtet er et ledd i høringen ”Fremtidens helsetjeneste:trygghet for alle”, som er å finne på nett: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no.

Tema for møtet er: desentraliserte spesialisthelsetjenester, samhandlingsreformen og ny pasientrolle.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner møtet. Deretter holdes det korte innlegg, før det åpnes for innlegg fra salen.

Innledere:

  • Kommunelege Anette Fosse, Mo i Rana. Hva kan kommunene gjøre for å få til bedre samhandling.
  • Ordfører Jann-Arne Løvdahl, Vefsn kommune (Mosjøen), leder for KS-Nordland
  • Adm.direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF. Desentralisering av behandlingstilbudet i Nord-Norge
  • Samhandlingsreformen og ny pasientrolle – Erfaringer med desentralisert diabetesbehandling. Hilde Næbb, Diabetesforbundet
  • Samhandlingsreformen og desentraliserte helsetjenester og kommunesamarbeid i Salten-regionen. Sunnhetsoverlege Kaj Brynjar Hagen
  • Samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Betydning for rekruttering, trygghet og næringsutvikling. Rita Lekang, LO