Miljøverndepartementet

Friskmelder tre alvorlige forurensningskilder i Barentsregionen

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:42 CET

For første gang er nå noen av de alvorlige forurensningskildene på den offisielle listen over ”miljø-hot spots” eller miljøverstinger i Barentsregionen friskmeldt. Dette skjedde på Barentsrådets miljøvernministermøte i Umeå 9. november.

–Vi har passert en milepæl i det møysommelige arbeidet med rydde opp i de aller mest forurensede områdene i Nordvest-Russland. Arbeidet med å gjennomføre flere konkrete miljøtiltak er en hovedprioritet for Norge når vi nå har formannskapet i Barentsrådet, sier politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg. Han ledet den norske delegasjonen til møtet i Umeå.

Audun Garberg, Finlands miljøvernminister Ville Niinistö, urfolksrepresentant Anna Prakhova, Sveriges miljøvernminister Lena Ek og viseminister i det russiske naturressursministeriet Rinat Gizatulin. (Foto: Anna Lund)

De tre forurensningskildene som nå er strøket fra Barentsrådets hot spot-liste er et anlegg for behandling av kvikksølvholdig avfall i Murmanskregionen og to lagre med plantevernmidler i Arkhangelskregionen og republikken Karelia. De miljøproblemene som var årsaken til at de ble på oppført på listen, er blitt ordnet opp i.

Norge har i mange år samarbeidet med Russland, Sverige og Finland om å legge til rette for miljøtiltak slik at flere forurensningskildene kan fjernes fra listen. Fremdeles gjenstår mye arbeid, siden de fleste forurensningskildene er knyttet til tung industriforurensning. Men arbeidet på russisk side har nå fått en mye bedre lokal forankring, og tiltak er under forberedelse.  For Norge er det særlig viktig å finne en løsning på de store utslippene fra nikkelverkene i Petsjenga rett ved grensen til Norge.

Audun Garberg deltok på møtet sammen med Sveriges miljøvernminister Lena Ek, Finlands miljøvernminister Ville Niinistö og viseminister i det russiske Naturressursministeriet, Rinat Gizatulin.

Ut over opprydning i alvorlige forurensningskilder var vern av sårbare naturområder i Barentsregionen et viktig tema. Resultater fra et prosjekt for å opprette et nettverk av vernede områder på tvers av landegrensene ble lagt fram. Miljøvernsamarbeidet i Barentsregionen de kommende to årene sammenfaller med den norske formannskapsperioden i Barentsrådet. Arbeidet med å få fjernet flere av forurensningskildene fra hot spots-listen er en prioritert oppgave for Barentsrådet under norsk formannskap, i tillegg til å utarbeide en klimahandlingsplan for Barentsregionen.