Landbruks- og matdepartementet

Frist for kjøp av kumelkkvote

Nyhet   •   nov 29, 2011 10:08 CET

Eier av landbrukseiendom med kumelkkvote kan søke om å kjøpe kumelkkvote fra staten. Fristen er torsdag 1. desember. Kjøpsønske kan maksimalt være på 30 prosent av eid kvote og må minumum være på 2 500 liter kumelk.

Ved kjøp av kvote fra staten er prisen kr 3,50 per liter pluss moms, samt et gebyr på kr 200. Eier av landbrukseiendom med kumelkkvote kan også kjøpe kvote privat. Alt kjøp må skje innen samme fylke eller omsetningsregion.

Kvoteordningen
Kvoteordningen for melk har som formål å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til avsetningsmulighetene i markedet. En melkekvote representerer en eksklusiv rettighet til å produsere et knapt gode. Kun eier av landbrukseiendom med melkekvote kan kjøpe kvote. Eiere av landbrukseiendommer som inngår i samdrift kan også kjøpe kvote. Det er eiendommens egen kvote som er utgangspunkt for kjøpet, og kvoten legges til eiendommens kvote.