Justis- og politidepartementet

Fristen for å søke stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol er forlenget

Nyhet   •   des 08, 2009 13:38 CET

På nyåret skal norske myndigheter nominere tre kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol. Søknadsfristen gikk opprinnelig ut i slutten av november, men er nå forlenget til 18. desember.

Den europeiske menneskerettsdomstol dømmer i saker om overtredelse av Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og har etter annen verdenskrig vært en viktig institusjon for å bygge demokrati og menneskerettigheter i Europa. Domstolen består av én dommer fra hver av de statene som er part i konvensjonen.

Listen med kandidater til dommerstillingen som Norge skal sende, skal bestå av tre navn, og skal så langt mulig inneholde minst ett kvinnenavn. Justisdepartementet ønsker å legge til rette for et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag. Søknadene skal behandles av en innstillingskomité, som skal fremlegge forslag til en nominasjonsliste. Utlysningen retter seg mot faglig dyktige jurister med relevant yrkeserfaring og språkkvalifikasjoner, og som også ellers er egnet til å være dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol.

Les mer: Stilling som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol - forlenget søknadsfrist