Miljøverndepartementet

Frivillig avtale om rapportering av biodrivstoff

Nyhet   •   feb 02, 2010 09:29 CET

Miljøverndepartementet har inngått en avtale med Norsk Petroleumsinstitutt om frivillig rapportering av biodrivstoff. Hensikten er å dokumentere klimagevinsten ved bruk av biodrivstoff sammenlignet med vanlig bensin og diesel. Slik kan bilistene få vite miljøeffekten av biodrivstoffet de kjøper.

Medlemsbedriftene i Norsk Petroleumsinstitutt skal rapportere om hvilket råstoff biodrivstoffet er laget av og hvilket land det kommer fra. I tillegg skal rapporteringen omfatte sporbarhet og klimagevinst for det biodrivstoffet som selges i Norge. Klima- og forurensningsdirektoratet skal beregne klimagevinsten av biodrivstoffet og offentliggjøre tallene for bransjen som helhet.

- Økt bruk av biodrivstoff kan redusere de norske klimagassutslippene, men det er viktig å bruke den rette typen biodrivstoff. Vi må sikre at det er produsert på en måte som ikke går ut over miljøet eller matforsyningen i andre land. Jeg er glad for at bransjen tar ansvar og vil bidra til å øke kunnskapen om det biodrivstoffet vi bruker i Norge, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Den frivillige avtalen gjelder fra 1. februar, i påvente av nye EU-regler som fastsetter kriterier for bærekraftig biodrivstoff og påbyr rapportering. Slike regler vil trolig komme i 2011.

All diesel som selges i Norge inneholder inntil sju prosent innblandet biodiesel, med unntak for områder med lav vintertemperatur. I tillegg er det mulig å kjøpe høyinnblandet biodiesel og bioetanol på egne pumper.

Rapporteringssystemet krever ekstra ressurser fra bransjens side, men er verdt innsatsen, mener Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt:

- Vi er opptatt av å oppnå faktisk miljøeffekt og at kundene skal vite at drivstoffet de kjøper er etisk forsvarlig. Avtalen gjør dette mulig. I tillegg blir det viktig å få på plass et internasjonalt regelverk og sertifisering av biodrivstoffet, sier hun.

Avtalen gir både bransjen og myndighetene viktige erfaringer før EU-direktivene om fornybar energi og drivstoffkvaliteter etter hvert blir innført i Norge.

- Med denne rapporteringen ligger vi i forkant av EU, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Tidligere beregninger viser at det biodrivstoffet som brukes i Norge har en klimagevinst per enhet på om lag 40 prosent sammenlignet med vanlig drivstoff. Da har man tatt hensyn til hele produksjonsprosessen. Ulemper ved biodrivstoff kan for eksempel være at det fortrenger regnskog og at det legger beslag på arealer som burde vært brukt til matproduksjon.

Regjeringen har foreslått å øke omsetningskravet for biodrivstoff fra 2,5 prosent til 3,5 prosent fra 1. april. Forslaget er nå på høring. I det samme forslaget uttales det at regjeringen tar sikte på å øke omsetningskravet til 5 prosent i 2011 samtidig som man innfører kriterier som skal sikre at biodrivstoffet er miljøvennlig og etisk forsvarlig.

Biodrivstoff er drivstoff i form av væske eller gass som er produsert av biologisk materiale. Det kan for eksempel lages av plantevekster, avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet og overskuddsprodukter fra jordbruk og fiske. I dag stammer det aller meste av biodrivstoffet fra plantevekster.

Følgende bedrifter er medlemmer i Norsk Petroleumsinstitutt og omfattes av den frivillige avtalen:

  • Esso Norge AS
  • A/S Norske Shell
  • Statoil Norge AS
  • Uno-X Energi AS