Lederne

Full fest på kontoret når lederen er på ferie?

Nyhet   •   jul 11, 2013 12:08 CEST

I disse dager er det mange nordmenn som drar på ferie, inkludert ”sjefen selv”. De ansatte blir overlatt til seg selv og er ”alene hjemme” på jobb. Bør man som leder bekymre seg for ”alene hjemmefest” på kontoret?

Det er ikke til å stikke under en stol at det blir en annen stemning på jobb når lederen ikke er tilstede, enten det er sommerferie eller ikke. Skuldrene senker seg hos flere. Det er kanskje bare hos lederen de heves fordi man føler at man må være tilgjengelig hele tiden, også i ferien – enten det er krise eller ikke. Tidligere i år viste også Ledernes undersøkelse Norsk ledelsesbarometer at ledere ikke får kompensert for overtid. Her ble det pekt på at det blir en stadig større grad av individualisering av ansvar og at flere ledere har det trøblete  med å ta avspasering på grunn av et høyt arbeidspress. Dette gjelder særlig i handelsbransjen. På bakgrunn av dette kan det virke som at det derfor ikke alltid er lett for en leder å ta en skikkelig ferie.

En uhøytidelig Facebook-undersøkelse blant Ledernes tilhengere viser at 16 av 21 er tilgjengelig både på mail og telefon, mens bare 4 kobler helt ut når de tar ferie.

Mestringsfølelse er avgjørende. 

En masteravhandling fra 2011, gjort blant ansatte i Skatteetaten, viser at de ansatte jobber bedre når lederen ikke er tilstede. Skatteetaten gjennomgikk en omorganisering som har ført til fjernledelse og undersøkelsen hadde som formål å finne ut hvordan de ansatte opplevde den nye arbeidsmåten.

Kan det være at ledere er redde for hvordan ansatte gjør eller ikke gjør jobben sin mens han eller hun er på ferie? At selv om de ansatte er på jobb at feriemodusen slåes på, at lunsjene blir lange og arbeidstiden kort, og at ledere bekymrer seg for at resultatene som skal presenters i august ikke holder mål. Det er tross alt lederen som må stå for inne for resultatene når sommeren er over.

Undersøkelsen fra Skatteetaten viser at det var lederne som syntes det var problematisk med å ikke kunne være på fysisk samme sted som sine ansatte, mens de ansatte trivdes godt med situasjonen. Medarbeidere som i utgangspunktet ikke føler høy mestring i jobben sin, er mer sårbare i en arbeidssituasjon der lederen ikke fysisk er tilstede. Mens de medarbeiderne som har høy motivasjon og mestringsfølelse følte at de ble vist tillit og opplevde å levere yttligere gode resultater.

Ferie med god samvittighet. 

Dette kan bety at ledere absolutt ikke behøver å bekymre seg for å ta ferie. Det kan rett og slett føre til bedre resultater og at nye ideer og initiativer har bedre kvalitet enn ellers. Det kan virke negativt at det blir jubel på kontoret når lederen drar på ferie, men gleden over å være alene hjemme på kontoret går over. Det skjer gjerne når det oppstår noe kritisk eller når det må ta en beslutning – da vil man ha kontakt med lederen.

I slike situasjoner bør man på forhånd ha laget en god løsning i forbindelse med ferieavvikling. Denne bør lages i sammen med medarbeidere og kollegaer og ha fokus på kommunikasjon og tilrettelegging. På den måten kan også leder ta ferie med god samvittighet.

Kilder: