Miljøverndepartementet

Future Policy Award 2010 til Costa Rica

Nyhet   •   okt 26, 2010 09:23 CEST

Statssekretær Heidi Sørensen gratulerer Costa Rica med å få tildelt prisen Future Policy Award 2010. Prisen ble delt ut i Nagoya i Japan under toppmøtet om biologisk mangfold.

- Costa Rica vant en veldig fortjent pris for sin biodiversitetslov fra 1998. Costa Rica fikk prisen for en helhetlig lov som har redusert avskogingen dramatisk, og har gjort Costa Rica til et foregangsland for grønn turisme. Australia fikk sølvmedalje for loven som verner Great Barriere Reef. Australia er et foregangsland for vern av miljøet i havet, og vernet av Great Barriere Reef i 1975 var langt forut gir din tid, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Det er sekretariatet for Biodiversitetskonvensjonen sammen med World Future Council som står bak miljøprisen som i år går til den beste miljølovgivningen i verden. Den norske Naturmangfoldloven, som ble vedtatt og trådde i kraft i fjor, var nominert sammen med fem andre sentrale lover om naturmangfold som har blitt vedtatt de siste 35 år.

De nominerte var:

  • Costa Rica for sin naturvernlov fra 1998.
  • Japan for sin biodiverstitetslov fra 2009.
  • Norge for Naturmangfoldloven fra 2009.
  • Australia for vernet av Great Barriere Reef i 1975 og miljølovgivningen fra 1990.
  • Namibia for sin havforvaltningslov fra 2000
  • Filipinene for sin lov om viltforvaltning og vern fra 2001.

Juryen har lagt vekt på å plukke fram lovverk som har særlig positiv effekt på levekår for dagens og kommende generasjoner, og framhever at de nominerte lovene er de mest beste eksisterende lovverk for å ta vare på og berike jordas naturmangfold.

- Det er en stor anerkjennelse til den norske naturmangfoldloven at den er blitt nominert i et slikt selskap, og nå kan regnes som en av de seks beste naturlovene i verden, sier Heidi Sørensen.

Les mer om Future Policy Award 2010


Statssekretær Heidi Sørensen. Foto: Miljøverndepartementet.