Utenriksdepartementet

G20-landene motstår fortsatt proteksjonisme

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:12 CET

Selv om noen av G20-landene har innført nye handelsbegrensende eller handelsvridende tiltak, så er trenden nedadgående. Det er færre slike tiltak nå enn tidligere i år og de dekker en mindre andel av handelen. Brorparten av tiltakene er relatert til den økonomiske og finansielle krisen, som for eksempel redningsaksjoner av banker.

WTO, OECD og UNCTAD er ute med sin fjerde felles rapport om tiltak i G20-landene.

Selv om trenden er positiv, er faren ikke over. Høy arbeidsledighet i mange av G20-landene, ubalanse i handelen mellom dem, og konflikter vedrørende valutakurser kan føre til økt proteksjonistisk press. Handelssystemets stabilitet kan trues hvis valutakurser blir brukt for å skaffe seg et komparativt fortrinn. WTO, OECD og UNCTAD ber G20-landene om å vurdere disse problemstillingene. Økonomiske problemer som skyldes forhold utenfor handel- og investeringssfæren, kan ikke løses gjennom å begrense handel og investeringer. Det vil snarere gjørere det vanskeligere å løse disse problemene.

Et annet moment er at tidligere innførte tiltak i liten grad blir avviklet. Så langt er bare 15% av tiltakene innført etter 2008 avviklet.  Dette er alt for lite i følge WTO, OECD og UNCTAD. De ber G20-landene om å prioritere fjerningen av disse tiltakene.

Det tredje faremomentet som rapporten peker på er hvordan man håndterer konsekvensene som disse tiltakene har. De kan virke konkurransevridende og det er viktig at de håndteres på en transparent måte.

Det påpekes nok en gang at handel og investeringer er et viktig bidrag til at land kan komme seg ut av den nåværende krisen, særlig nå som mange land har store utfordringer i offentlige budsjetter.

WTO, OECD og UNCTAD ber G20 om å intensivere arbeidet for å avslutte Doha-runden. G20-lederne bør sende et klart politisk signal om at de er rede til å fullføre arbeidet med Doha-runden.

Les hele rapporten på WTOs sider