Innovasjon Norge Reiseliv

Geilo og Svalbard blir bærekraftige reisemål

Nyhet   •   sep 16, 2014 12:41 CEST


Norge leder vei i utviklingen av bærekraftige reisemål og lanserte i 2013, som det første landet i verden, en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Nå står norske reisemål i kø for å sertifisere seg.

Geilo og Svalbard, er to av destinasjonene som nå har fått godkjent første fase av prosessen mot å få merket for «Bærekraftig Reisemål»

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge er glad for den store oppslutningen rundt den nasjonale merkeordningen og at så mange reisemål nå ønsker å gå i gang med å kvalifisere seg.  Lærdal, Trysil, Røros og Vega er så langt de norske destinasjonene som har oppnådd merket for Bærekraftige Reisemål.

-Det er gøy å se hvordan Geilo og Svalbard har engasjert seg og vært så ivrige på å bli med i ordningen på et tidlig tidspunkt. De har vist et stort engasjement for utviklingen av bærekraft i reiselivet og klart å samle gode lokale krefter og ressurser på videreutviklingen av dette spennende arbeidet, sier Tuftin.

- Norge og spesielt de sertifiserte destinasjonene baner vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i reiselivet. Merkeordningen fortsetter å høste interesse internasjonalt, og i Norden pågår det nå en diskusjon rundt en felles merkeordning som kan bygge på den norske ordningen, sier Tuftin.

Lokalt nybrottsarbeid

Begge destinasjonene har jobbet med prosjektet rundt et halvt år og er de første destinasjonene til å bruke den nye databasen til å jobbe seg gjennom de konkrete verktøyene som følger merkeordningen.- De lokale prosjektlederne har organisert, samlet ideer, informasjon, analyser og oversikt over lokale forhold i reiselivet. Begge reisemålene har på en fin måte klart å skape et konkret innhold i begrepet bærekraft og hva dette skal resultere i lokalt på destinasjonen, sier Tuftin.

Geilo og Svalbard som Bærekraftig ReisemålHer er noen av tiltakene Geilo skal jobbe videre med i prosessen mot merket for Bærekraftig Reisemål:

 • Utvikle nær-sti turer i områdene rundt sentrumskjernen.
 • Etablere autentiske og visuelt integrerte velkomstpunkt til og inn i nasjonalparklandsbyen Geilo.
 • Samordne og legge bedre til rette for fiske med sunn forvaltning som plattform og intensjon.
 • Etablere folkehelse som grunnprinsipp og levemåte i reiselivskommunen Hol.
 • Videreutvikle og fortsette arbeidet med vertskap. «Vertskap 2.0» lanseres som metode.
 • Utbedre skilting og informasjon om kulturminner, historiske steder, flora, fauna og nasjonalparker.
 • Innarbeide en økende medlemskontingent til felles innsats i kommunikasjon og salgsarbeid, for å sikre at flest mulig bidrar til en sunn økonomi.
 • Iverksette et prosjekt «Tålegrense» for å se på hvordan og hvor mange som skal bygge ut og videreutvikle i framtiden

Noen av tiltakene Svalbard skal jobbe videre med i prosessen mot merket for Bærekraftig Reisemål:

 • Utvikling av en scooterparkering etter endt sesong for private scooter i Longyearbyen. Reiselivet ønsker å gi innspill til Longyearbyen lokalstyre til hvordan en bedre kan organisere og løse utfordringer med sommerparkering slik at Longyearbyen fremstår som mer ryddig.  
 • Mobilisere for miljøsertifisering i næringen, og for miljøgodkjenning av arrangementer i Longyearbyen.
 • Reiselivet skal jobbe for å redusere utslipp fra lokal transport. Lokale aktører må jobbe for å finne gode miljøvennlige løsninger på lokal transport.
 • Reiselivets uniformerte kjøretøy skal ikke kjøre på tomgang.
 • Siste teknologi skal benyttes når nye kjøretøy skal kjøpes inn (eks buss, bil, båt scooter)
 • Etablere prosjektene «Sykkelbyen» og «Gjestesparken»
 • Arrangere ryddetokt som produkt, med fokus på marin forsøpling.
 • «Svalbardvert» - utvikle vertskaps- og kunnskapskurs for ansatte i reiselivsnæringa, serviceyrker og andre interesserte.

Bærekraft som konkurransefordel

Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Jeg tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover, sier Tuftin.- Norges omdømme er nært knyttet til ren og uberørt natur. Dette omdømmet er svært verdifullt og attraktivt for turistene som besøker oss. Det er et av våre viktigste konkurransefortrinn som turistnasjon, og noe vi må jobbe bevisst for å utvikle og utnytte, sier Per-Arne Tuftin.