Landbruks- og matdepartementet

Geitmelk-kvotene holdes uendret

Nyhet   •   nov 30, 2010 10:10 CET

Kvotene for produksjon av geitmelk holdes uendret for 2011. Det er Landbruks- og matdepartementet kommet fram til etter drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Produsentene av geitmelk har de siste årene økt både kvaliteten og produsert mengde. Det betyr igjen at produktiviteten og inntjeningen er bedret. Markedsprognosene for 2011 peker i retning av at det kan bli vanskelig å selge like mye som det blir produsert. Tine tar ansvar for å sikre markedsbalansen.


I møte mellom partene 24. november 2010 gjorde Tine rede for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for innveid melkemengde og behov i 2011. Tine vil øke innsatsen på markedsføring av geitmelkeprodukter for å øke salget.