Landbruks- og matdepartementet

Geitmelk-kvotene holdes uendret

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:56 CET

Kvotene for produksjon av geitemelk holdes uendret for 2012. Det har Landbruks- og matdepartementet kommet fram til etter drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Markedsprognosene for 2012 peker i retning av at det kan bli vanskelig å selge like mye som det blir produsert. Tine har ansvaret for å sikre markedsbalansen, og i Tines strategiplan for geit har de lagt inn økte ressurser til salg og markedsføring av geitmelksproduktene.

I møte mellom partene 23. november 2011 gjorde Tine rede for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for innveid melkemengde og behov i 2012. Tine vil øke innsatsen på markedsføring av geitmelkeprodukter for å øke salget.

Markedsprognosene for 2012 peker i retning av at det kan bli vanskelig å selge like mye geitemelk som det blir produsert. (Foto: Bjørn Rørslett, Samfoto)