Gevita AS

GEVITA kan forsikre at våre produkter er av god kvalitet uten harsk fiskeolje

Nyhet   •   nov 17, 2011 18:18 CET

Det er gjennom NRK1 ved programmet Forbrukerinspektørene (FBI) onsdag 9. og 16. november blitt satt fokus på om fiskeoljekapsler på det norske markedet er harske, som resultat av dårlige produksjonsforhold i Peru der mye av fiskeoljen som  benyttes i norske produkter stammer fra. I tillegg er det vist interesse for og hvordan disse fiskeoljene vil kunne påvirke helsen. Mattilsynet har også vært interessert i om det er uheldig for helsen å innta harske fiskeoljer.  Gevita kan forsikre at våre produkter er av god kvalitet uten harsk fiskeolje, og at fiskeoljen ikke stammer fra de leverandørene nevnt av NRK 1 og  FBI 9. og 16. november.

Det er dokumentert at omega-3 fettsyrer kan ha en positiv effekt på både hjerte- og karsykdom, nervesystemet, revmatiske og inflammatoriske sykdommer og hukommelsen. Nå stilles det gjennom FBI på NRK spørsmål ved om fiskeoljekapslene på det norske markedet er harske og av dårlig kvalitet, og dermed ikke så sunne som tidligere antatt. NRKs sak omkring harske fiskeoljeprodukter er basert på en undersøkelse utført i 2010 der Nofima (http://www.nofima.no/marin/nyhet/2010/09/behov-for-bedre-analyseverktoy-paa-marine-oljer)analyserte 113 ulike omega-3 produkter fra det norske markedet. Konklusjonen fra denne undersøkelsen viser at man kunne måle harskningsgraden på ca. halvparten av produktene, og at det er behov for bedre analyseverktøy. Undersøkelsen poengterer også at resultatene kun gir et øyeblikksbilde av hva som finnes på markedet, og at produktene derfor var anonymisert.

Mattilsynet har også vært spesielt opptatt av denne problemstillingen, og ba i 2008 den Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av marine oljer til humant konsum. VKM sier i hovedsak at vitenskapen i dag ikke vet tilstrekkelig om hvilke effekter harsk fiskeolje kan ha på mennesker, og at det er høyst usikkert hvor mye harskningsstoffer vi får i oss ved å ta tilskudd i form av fiskeoljekapsler. VKM og Mattilsynet ser derfor behovet for mer data på området for å kunne vurdere om regelverket omkring disse produktene må endres.

Med innkapslet fiskeolje kan det være vanskelig å kjenne om oljen er oksidert (harsk).  Man kan stikke hull på kapslene for å evnt.  å lukte / smake om oljen er harsk.  Det er viktig da å være kjent med at jo mer høykonsentrert fiskeoljen er jo sterkere «fiskesmak» vil den ha uten at dette nødvendigvis betyr at oljen har oksidert.

Fiskeoljebaserte produkter fra Gevita AS er tilsatt vitamin E som en antioksidant for å motvirke oksideringsprosessen, og det gjennomføres oksidasjonstester og føres stabilitetsdata som skal sikre at produktene opprettholder sin gode kvalitet gjennom hele holdbarhetstiden. Våre leverandører av fiskeoljer er medlemmer av GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3) som stiller strengere krav til fiskeoljers kvalitet enn kravene til fiskeoljer som inngår i legemidler (Krav i Den Europeiske Pharmacopoeia).

Perioxider angir hvor høy kvalitet en olje har i forhold til harskhet.  Jo lavere peroxid-nivå, desto høyere kvalitet. En verdi på 20 markerer grensen for matvarer, mens Europeisk Pharmacopoeia stiller krav til et maksimalt peroxid-nivå i råvarer brukt til fiskeoljeprodukter på maksimalt 10.  Perioxid-nivået på råvarene brukt i våre fiskeoljeprodukter er under 5, og vår stabilitetstester viser at produktene ikke overstiger et peroxid-nivå på 10 i løpet av en 2 års periode, som er holdbarheten på våre fiskeoljeprodukter.