Justis- og politidepartementet

Gi innspill til høring om gruppesøksmål i EU

Nyhet   •   feb 21, 2011 15:02 CET

EU-kommisjonen ber om innspill til kollektive tvisteløsningsordninger innenfor EU. De ønsker å finne frem til felles prinsipper for hvordan forbrukere og andre raskere, enklere og rimeligere kan gå sammen om å fremme felles krav. Kollektive tvisteløsningsordninger er ordninger både i og utenfor rettsapparatet som kan sikre grupper rett til for eksempel erstatning. Høringen har frist 30. april.

I norsk rett er det allerede regler som ivaretar behovet for at grupper kan gå sammen om å fremme krav. Det er uklart om den videre oppfølgingen fra EUs side vil være EØS-relevant og om det i så fall vil være nødvendig med tilpasninger i norsk rett. For å sikre at norske synspunkter er med fra starten tar Justisdepartementet, i samarbeid med øvrige berørte departementer, sikte på å komme med innspill til Kommisjonen innen 30. april 2011.

Interessenter og berørte kan sende innspill direkte til Kommisjonen på e-post innen 30. april 2011 eller til Justisdepartementet innen 25. mars 2011 på e-post: