Forsvarsdepartementet Norge

Gir feltkjøkken til Flyktninghjelpen på Haiti

Nyhet   •   jan 20, 2010 11:47 CET

Forsvaret vil bidra med fire mobile feltkjøkken i forbindelse med jordskjelvkatastrofen på Haiti.

Det er Utenriksdepartementet som har bedt om at Forsvaret bidrar med de fire feltkjøkkenene, som skal overføres til Flyktninghjelpen. Forsvaret har bekreftet at materiellet er tilgjengelig og at det ikke er planer om å benytte det i fremtidig struktur.


Hvert feltkjøkken er oppsatt på lastebiltilhenger og derfor mobile. I tillegg til selve kjøkkenet er det nødvendig med en tilhenger som sikrer tilgang på vann. En 950-liters vannhenger inngår derfor i oppsettet.


Forsvaret kan også gi nødvendig opplæring av Flyktninghjelpens personell.


Materiellet er delvis klargjort. Det gjenstår å gjennomføre en verkstedkontroll slik at det er i tilfredsstillende teknisk tilstand før overlevering til Flyktninghjelpen. Pakking/klargjøring av og undervisning er mulig å gjennomføre i løpet av en uke.


Materiellet har en nypris på ca. 1,6 mill. kr, men vil bli overført vederlagsfritt for å bli satt inn i det jordskjelvrammede området. Flyktninghjelpen besørger selv transporten til Haiti.