Nærings- og handelsdepartementet

Giske til Singapore

Nyhet   •   feb 18, 2010 17:06 CET

Giske setter kursen for Singapore 4. mars sammen med blant andre styreleder i Orkla Stein Erik Hagen og reder Moritz Skaugen. Walter Qvam i Konsgberggruppen og Hans Sande i Sjøoffisersforbundet er også blant deltakerne.

Statsråden vil bruke dagene i finansmetropolen til å møte norske bedrifter og ha politiske samtaler med lokale myndigheter.

Singapore representerer en av de største norske bedriftskonsentrasjonene utenfor Norges grenser.

– Norge er i dag 6. største utenlandsinvestor i landet. Den norske kolonien i Singapore er derfor i sterk vekst, sier Giske og viser også til at tallet på norske studenter vokser.

Singapore er et viktig regionalt knutepunkt for økonomisk aktivitet, og mange av de norske bedriftene representert i landet bruker Singapore som et utgangspunkt for betjening og utvikling av markeder i Sørøst-Asia.

Over halvparten av de norske bedriftene i Singapore er knyttet til maritime eller petroleumsrelaterte næringer.

– Vi ser nå at norske interesser også etablerer seg innenfor andre sektorer enn de tradisjonelle, sier Giske og viser blant annet til solenergiselskapet REC som har en fabrikk under oppføring.

Under besøket vil maritim sektor og forskning og innovasjon innen fornybar energi stå i fokus. Giske legger også opp til å møte representanter fra utdanningsinstitusjoner og norske studenter.