Landbruks- og matdepartementet

Global kunnskapsbase om utslipp fra jordbruket

Nyhet   •   feb 17, 2011 10:48 CET

Regjeringene i Norge og Tyskland har forpliktet seg til å bidra med til sammen 5 millioner dollar til et FAO program som skal bedre informasjonen om utslipp av drivhusgasser fra jordbruket, og utrede jordbrukets muligheter til å redusere den globale oppvarmingen.

Dataene som skal samles inn av FAOs program for å begrense jordbrukets klimapåvirkning (MICCA) vil bli tilgjengelige via en global kunnskapsdatabase på internett. Kunnskapsbasen kommer til å gi en oversikt over jordbrukets utslipp av klimagasser og identifisere de beste metodene for å redusere den globale oppvarmingen gjennom forbedrede jordbruksmetoder.

– I forbindelse med det globale klimaarbeidet i landbruket er det nødvendig at FAO bygger opp kompetanse og erfaringer på et område som er viktig for den fremtidige matproduksjon, sier landruks- og matminister Lars Peder Brekk

– Vi er svært takknemlige for regjeringene i Norge og Tyskland støtter dette arbeidet, sier Alexander Müller, undergeneraldirektør for FAOs avdeling for naturressurser og miljø.
– Dataene vi samler inn og sammenstiller er avgjørende for å gjøre verdens matvareproduksjon mer klimasmart. Jo mer informasjon vi har om utslipp fra ulike jordbrukssystemer, desto mer effektive planverk kan landene utarbeide for å fremme en omstilling, sier Müller.

Norges bidrag til prosjektet er på ca 3 millioner dollar og Tyskland bidrar med 2 millioner dollar.


Rismarker i Tamil Nadu i India som er ett av flere prosjekter hvor Bioforsk driver feltforsøk på lokale tilpasninger for sikker matproduksjon. Regjeringene i Norge og Tyskland har forpliktet seg til å bidra med til sammen 5 millioner dollar til et FAO program som skal bedre informasjonen om utslipp av drivhusgasser fra jordbruket, og utrede jordbrukets muligheter til å redusere den globale oppvarmingen. Foto: LMD