Norsk Landbrukssamvirke

GoBIO: Nytt konsept som kobler gründere og bedrift for smarte løsninger i landbruket

Nyhet   •   mai 26, 2016 07:51 CEST

Nye teknologiske løsninger kan gjøre landbruket smartere.
Norsk Landbrukssamvirke, hadde sammen med Innovasjon Norge og Heidner, første samling av  «GoBIO» nylig.
Her kobles gründere og landbruksbedrifter for å sammen finne smarte løsninger i landbruket.

- Det er både stort behov og store muligheter for å effektivisere landbruket i enda større grad – og her kan det skje ved at bedrift og grunder settes sammen og får presentert hva behovet er, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Det er første gang Norsk Landbrukssamvirke arrangerer GoBIO og det er planlagt flere samlinger utover høsten. 

Norge kan bli verdensledende

-Nye teknologiske løsninger kan gjøre landbruket smartere. Norsk jordbruk har gode og store datamengder som kan utnyttes bedre enn i dag. Sensorteknologi blir billigere og lettere tilgjengelig. Norge har kompetente bønder og en høyteknologisk matindustri. Ved å jobbe sammen med norske gründermiljøer, kan Norge bli verdensledende til å utnytte store datamengder og sensorteknologi (Internet of Things). IoT kan bidra til både kostnadskutt, mindre svinn og bedre kvalitet på produktene, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

3D bildeteknologi

Et prosjekt som allerede har startet opp er Norsvins «Objektive fenotype-målinger gjennom bruk av 3D bilde-teknologi.» I dette prosjektet testes det ut om ny bildeteknologi kan effektivisere og forbedre registrering av viktige egenskaper i avlsarbeidet på storfè, gris og hund. Et vellykket prosjekt vil gi avisorganisasjonene et konkurransefortrinn, da denne nye metoden for registrering av egenskaper vil være et nyttig verktøy i avlsarbeidet og gi raskere genetisk fremgang.