Forsvarsdepartementet Norge

Godt samarbeid i fokus

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:02 CEST

-Vårt gode samarbeid ble belyst i alle temaene vi tok opp i dag, sa forsvarsminister Grete Faremo etter møtet med sin amerikanske kollega, forsvarsminister Robert Gates i Pentagon onsdag. På agendaen stod forhold rundt Afghanistan, Nato og kampfly.


Forsvarsministrene Grete Faremo og Robert Gates på vei inn i Pentagon. - Foto: Pentagon.

-Norge og USA har et godt forhold, og jeg opplever at vi kan diskutere grunnleggende saker av felles interesse – både der vi har ulike syn og der vi ser utfordringer, sa Faremo etter møtet, som hun beskrev som meget godt.

Deler av samtalen med USAs forsvarsminister var viet Afghanistan, der norske og amerikanske styrker samarbeider meget godt i Faryab, provinsen der norske styrker opererer. -Det er viktig at USA også engasjerer seg i problemstillinger i nord, selv om deres hovedfokus er i sør, noe Gates sa seg enig i. Både Gates og jeg er opptatt av fasen vi nå går inn i når vi skal starte prosessen med å overføre det formelle sikkerhetsansvaret til afghanerne, sa Faremo. –Det skal skje mye neste år, og jeg har flere ganger sagt at 2011 blir et viktig år. Jeg understreket også overfor Gates at Norge som en liten nasjon som har stilt bidrag til Afghanistan over mange år. Vi er avhengig av støtte og fleksibilitet fra våre store allierte slik at vi kan bygge vårt bidrag med de kapasitetene vi har uten at det blir en for stor belastning for Forsvaret. Vi er enige om at kompetansebygging av afghanerne er nøkkelen til uttrekning, selv om vi ikke konkret diskuterte noen dato.

Fokus ble også lagt på Nato og Natos nye strategiske konsept som skal legges frem på Natos toppmøte i Lisboa i november. -Både Gates og jeg er godt fornøyde med utkastet som foreligger nå, og vi var enige om å opprettholde fokus mot Lisboa – og i den etterfølgende detaljprosessen og gjennomføringen. Vi mener at Nato må gjennomgå grunnleggende reform med sikte på å effektivisere kommandostrukturen og samtidig få større innsparinger, sa Faremo.


Foto: Pentagon.

Faremo og Gates diskuterte i tillegg kampflyprogrammet, og snakket spesielt om industriprogrammet, som er viktig for Norge. -Jeg opplever at Gates er godt oppdatert og dypt inne i prosjektet og at vi har en felles ambisjon om å ytterligere konkretisere industriprogrammet – som jo er avgjørende viktig for Norge, sa forsvarsministeren.

-Selv om det opprinnelig  ikke var et tema for møtet, snakket vi også om Wikileaks. Gates sa han beklaget både at lekkasjene hadde funnet sted, og at USA ikke hadde vært tydelige nok på menneskerettsaspekt. Jeg opplevde at han hadde en svært seriøs tilnærming til dette. Han påpekte også at det er skjedd store endringer i opplæringen av amerikanske styrker siden 2006-2007, sa Faremo.

Faremos besøk onsdag inkluderte også et besøk til Fort Meade der forsvarsministeren fikk en innføring i amerikanernes arbeid med cyber-sikkerhet. -Norge ser med interesse på arbeidet som blir gjort med cybersikkerhet i USA. Vi ser at cybersikkerhet er et tema som blir viktigere og viktigere. Natos generalsekretær har lagt stor vekt på dette i arbeidet med nytt strategisk konsept. For Norges del, er internasjonalt samarbeid om cybersikkerthet avgjørende for å møte cybertrusler. Jeg tar derfor med meg det jeg har hørt i dag i arbeidet med Norges videre strategi på området, sa Faremo etter besøket til Fort Meade.