Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Gratulerer med Klarspråkprisen, UDI!

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:57 CET

Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk Klarspråkprisen for 2010.  - Rettssikkerheten, demokratiet og effektiviteten lider når innbyggerne ikke forstår informasjonen fra det offentlige. Dette har UDI tatt på alvor, og de får prisen for sin iherdige innsats med å skrive tekster som er lette å forstå for sine brukere, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Statsråden var selv på besøk hos UDI tidligere i år for å høre om deres arbeid med å gjøre komplisert juss lettere forståelig for sine brukere. UDI har fått støtte fra prosjektet ”Klart språk i staten”, som prisen er en del av.

– Jeg er imponert over UDI og gratulerer dem med prisen. Jeg er glad for den store og voksende interessen for klarspråk vi nå ser i statsforvaltningen, siden dette arbeidet startet for to år siden,  sier fornyingsminister Aasrud

Juryen sier følgende om UDI:

”Årets vinner av prisen arbeider helt forbilledlig med klarspråk. Alle dokumenter som juryen har hatt tilgang til, har vært velskrevne, forståelige og nesten feilfrie. Årets vinner skriver og publiserer gode tekster både på bokmål og nynorsk. Med humør og engasjement gjennomfører etaten et klarspråksarbeid som får med alle medarbeidere. Etaten kurser medarbeiderne sine på en systematisk og solid måte, og den har utviklet en grundig kvalitetskontroll. Klarspråksarbeidet tas på alvor, og det følges systematisk opp. I flere år har klart språk vært en bærebjelke i organisasjonens kommunikasjonsarbeid. Spesielt interessant har det vært for juryen  at denne etaten må forholde seg til mange svært sårbare og resurssvake brukere. Likevel evner den å være språklig tilgjengelig for de fleste.”

Om prosjektet ”Klart språk i staten”

1 av 3 nordmenn mener det offentlige skriver så folk ikke forstår. Uklart og vanskelig språk er både et demokratisk problem, et effektivitetsproblem og rettsikkerhetsproblem. Derfor startet Fornyingsdepartementet  prosjektet ”Klart språk i staten” i 2008. Klarspråkprisen ble for første gang delt ut i 2009. Stadig flere statlige virksomheter henvender seg nå til prosjektet for å få råd, opplæring og økonomisk støtte til å drive klarspråksarbeid i sin virksomhet. Prosjektet "Klart språk i staten" er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er prosjektansvarlig.

Klarspråkprisen 2010 ble delt ut 16. november. Klarspråkprisen ble for første gang delt ut i 2009.

Kontakt:
KPressekontakt for fornyingsminister Rigmor Aasrud: Tor Audun Gram, tlf 90 63 28 54
Pressekontakt UDI: Assisterende kommunikasjonsdirektør Gro Bogen Nilsen, 99 29 57 15