Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Grønnbok fra EU om elektroniske anskaffelser ute på høring

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:58 CET

EU-Kommisjonen la 18. oktober 2010 frem en såkalt grønnbok om elektroniske anskaffelser. Grønnboken er ute på offentlig høring, og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) oppfordrer alle interesserte til å gi sine innspill direkte til EU-Kommisjonen, gjerne med kopi til FAD.

Grønnboken har tittel KOM (2010) 0571 og tar for seg en rekke forslag til tiltak for hvordan man kan øke bruken av elektronisk handel i anskaffelsesprosessen.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt Kommisjonen i fremtiden fortsatt skal ty til såkalt ”softlaw” virkemidler som handlingsplaner og lignende for å fremme økt e-handel, eller om EU bør ta sterke virkemidler i bruk; for eksempel påby bruk av elektroniske prosedyrer i anskaffelsesprosessen.

Les mer om bakgrunnen for grønnboken på EU-Kommisjonens nettsider

Last ned:

Grønnboken foreligger ikke på norsk.

Frist for eventuelle høringsinnspill er 31. januar 2011. Innspill kan enten sendes som e-post eller ordinært brev til:

E-post:

Postadresse:    
European Commission, DG Internal Market and Services
Rue Joseph II 59
1049 Brussels
Belgium

Kopi til FAD sendes enten som e-post eller ordinært brev til:

E-postadresse:

Postadresse til FAD:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
Postboks 8004 Dep,
0030 Oslo.

EU-Kommisjonen vil analysere høringsinnspillene og offentliggjøre en sammenfatning av synspunktene i 2011.

Hva er en grønnbok?
En "grønnbok" er betegnelsen på et dokument fra EU-Kommisjonen som analyserer spørsmål og gir forslag på mulige tiltak i EU-regi. Grønnboken fungerer som et slags diskusjonsgrunnlag. Formålet er å skape debatt og starte en høringsprosedyre på området.