ComAround Norway AS

Grunngivelsene for vinnerne av Self Service Awards 2010

Nyhet   •   nov 30, 2010 14:16 CET

Årets nykommer

Juryen har utnevnt vinneren i kategorien "Årets nykommer" til det selskapet som har forbedret kvaliteten og økt sin service i leveransen av IT-support ved hjelp av Noogle - Self Service Portal.

Ved å fokusere på brukernes behov har vinneren utviklet et innhold som er en blanding av ComArounds standardinnhold og skreddersydde video- og tekstguider som gir brukerne stor nytte.
Statistikken viser et svært godt resultat på bruk, ROI (Return on Investment) og løsningsgrad av innholdet, som alle ligger på et svært høyt og jevnt nivå.

Juryen vil spesielt fremheve det svært gode opplegget med supportguidene på Self Service-portalen.

Vinneren av Self Service Awards 2010 i kategorien "Årets nykommer" er Norwegian.

Årets strategiske internsupport

Ifølge juryen har vinneren i kategorien "Årets strategiske internsupport" med sin gjennomtenkte strategi fått sine brukere til å bruke support via selvbetjening i alle daglige og tilbakevendende supportsaker. Dette har ført til at vinneren har nådd sine mål med å øke kompetansen i organisasjonen, noe som igjen bidrar til at resten av organisasjonen når sine mål.
Årets vinner har hatt et tydelig fokus på brukernes behov, og resultatet viser mer fornøyde brukere, en bedre SLA-oppfyllelse og en kraftig økning i antallet løste saker på førstelinjesupport. Arbeidet har resultert i en svært effektiv internsupport.

Vinneren av Self Service Awards 2010 i kategorien "Årets strategiske internsupport" er Svenska Röda Korset.

Årets strategiske kundesupport

Ifølge juryen har vinneren i kategorien "Årets strategiske kundesupport" på en rask og effektiv måte bygget opp og lansert sin nettbaserte informasjonsdatabase som effektiviserer informasjonsflyten ut til samarbeidspartnerne.

Statistikken viser et svært godt resultat på bruk, ROI (Return on Investment) og en høy løsningsgrad av innholdet i informasjonsdatabasen. Ved hjelp av gode prosesser og rutiner oppdateres innholdet kontinuerlig, noe som har gitt full kontroll over alle prosessene hos samarbeidspartnerne. Databasen er også kopiert til selskapets søsterselskap i Norge og Danmark, noe som innebærer at arbeidet kan effektiviseres og at selskapet kan arbeide med likeverdige prosesser i alle landene. På denne måten sparer man ressurser, og selskapet får en svært god kunnskapsoverføring. 

Vinneren av Self Service Awards 2010 i kategorien "Årets strategiske kundesupport" er Net1.

Årets migrering

Juryen har utnevnt vinneren i kategorien "Årets migrering" for et godt planlagt og utført migreringsarbeid i forbindelse med overgangen til en ny teknologisk plattform samt innføringen av et nytt intranett. Ved hjelp av skreddersydde tekst- og videoguider som løftes frem på en strategisk måte på opplæringsportalen fra ComAround, ble migreringene gjennomført på en smidig og effektiv måte med et høyt servicenivå ut til brukerne.

Statistikk på antall visninger av migreringsguider og ROI (Return on Investment) i løpet av året viser et svært godt resultat, og opplæringsportalen er integrert og blitt en naturlig del av det daglige supportarbeidet.

Vinneren av Self Service Awards 2010 i kategorien "Årets migrering" er Eskilstuna Kommun.