Utenriksdepartementet

Gryende håp i Somaliland

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:19 CET

Statssekretær Espen Barth Eide besøkte torsdag 17. februar Somalilands hovedstad Hargeisa. Dette var det første politiske besøket noensinne fra Norge til Somaliland, og et tegn på at man fra norsk side ønsker å øke det direkte samarbeidet med de mest velfungerende delene av Somalia.

- Kontrasten mellom Somaliland og mye av det øvrige Somalia er slående. I Somaliland har man lykkes i å etablere et fungerende demokratisk system, der presidenter ikke bare blir valgt, men også forlater posten når de ikke blir gjenvalgt, hvilket ikke er noen selvfølge i Afrika. De har en liten, men relativt effektiv offentlig administrasjon som praktiserer godt styresett, sier statssekretær Eide.

Under besøket møtte han Somalilands president Ahmed Mahamoud ”Silanyo”, visepresidenten og en rekke statsråder, og  parlamentets president Abdirahman M. Abdillahi og hans to visepresidenter. Videre besøkte han Civil Service Institute, et spesialisert treningssenter for offentlige tjenestemenn og –kvinner, og som Norge har vært med å finansiere gjennom FN.

Sammen med undervisningsminister Samsam Abdi Adan deltok han på en seremoni der et norsk-finansiert skolebygg ble overlevert til lokale styresmakter. Han besøkte også et helt nytt sentralfengsel for langtidsdømte fanger, denne gangen sammen med innenriksministeren, også dette delvis finansiert fra norsk side. I dette fengselet soner allerede over 70 somaliske pirater, som er arrestert i Adenbukta og Det indiske hav. Fengselet fremsto som effektivt og moderne, både med hensyn til soningsforhold og rømningssikkerhet.

Støtten til justissektoren, herunder politi, domstoler og fengselsvesen, samt til utvikling av en moderne lovgivning, er en av de viktigste måtene Norge kan bidra til å redusere den trusselen piratvirksomheten i dette området representerer.

- Når vi vet at ni av ti pågrepne pirater slippes løs igjen, blir det åpenbart at det å sende flere marinestyrker ikke er hele svaret. Vi må også ta tak i de underliggende utfordringene på land i Somalia, sier Eide.

Dette er for tiden svært krevende i det sørlige og sentrale Somalia, men i Somaliland og Puntland er mulighetene betydelig større, og Norge ønsker å være en tydelig samarbeidspartner for myndighetene her også på dette feltet.

Norges økte økonomiske og politiske samarbeid med Somaliland skal ikke forstås som at Norge ønsker å bidra til de krefter som ønsker å løsrive Somaliland fra det øvrige Somalia.

- I stedet ønsker vi å bidra til at den positive utviklingen i Somaliland kan fremstå som et eksempel for det øvrige Somalia, sier Eide, som understreker at Norge viderefører samarbeidet med den føderale overgangsregjeringen i Mogadishu.