Norsk Krisesenterforbund

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om barnemishandling

Nyhet   •   feb 07, 2013 13:08 CET

Det foreligger nå en pilotversjon av Håndbok for helsepersonell ved mistanke om barnemishandling. Bak håndboka står Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Håndboken er laget på oppdrag av Helsedirektoratet. 

I forordet til håndboken heter det at helsevesenet i Norge har et forbedringspotensiale både når det gjelder avdekking og tverrfaglig oppfølging av barnemishandling. Dette sies med referanse til rapporten Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis (Mia C. Myhre, Anne Lindboe og Grete Dyb NKVTS og Oslo universitetssykehus 2010). 

Om målgruppa for håndboken heter det:

Håndboka skal først og fremst være et redskap for fagpersoner i den somatiske helsetjenesten og retter seg spesielt mot de som arbeider innen spesialist-helsetjenesten med mottak/utredning, diagnostikk og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for mishandling. Andre som arbeider profesjonelt med barn kan også ha nytte av Håndboka. 

Følgende helsespørsmål er sentrale: Hvilke symptomer, skader, tegn hos barn i kombinasjon med hendelsesforløp er assosiert med fysisk barnemishandling? Hva er kunnskapsbasert medisinsk utredning av barn der det er mistanke om fysisk barnemishandling? 

Håndboken foreligger nå i en pilotversjon. I pilotperioden som varer fram til 15. april inviteres brukere til å komme med tilbakemeldinger før endelig versjon lanseres.