Utenriksdepartementet

Håndtering av mislighold i Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

Nyhet   •   nov 08, 2010 17:14 CET

Internrevisjonen i Det globale fondet for bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose har avdekket mislighold av penger i fondets programmer i Mali, Mauritania og Djibouti.

Misligholdet har foregått i mottakerlandene og vurderes som omfattende og systematisk. Undersøkelsene som førte til at misligholdet ble avdekket er ledd i en rekke pågående undersøkelser fra fondets internrevisjon.

Det globale fondets sekretariat har i tråd med vedtatte rutiner og etablert praksis umiddelbart iverksatt en rekke tiltak for å sikre fondets investeringer. Dette omfatter blant annet stans av utbetalinger, fremsettelse av tilbakebetalingskrav og intensiverte kontrollhandlinger. Utenriksdepartementet følger sakene nøye i direkte dialog med fondet og gjennom arbeid i fondets styre.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre informerte Stortinget om det avdekkede misligholdet i brev 4. november i år.

- Det er nulltoleranse for økonomiske misligheter i norsk utviklingssamarbeid. Jeg har tillit til at fondet følger opp på en god måte, sier utenriksministeren Støre.

Norges bidrag til fondet har i perioden 2008-2010 vært 375 millioner kroner årlig, og er i statsbudsjettet for 2011 foreslått økt til 450 millioner årlig for perioden 2011-2013. Bidraget gis som kjernestøtte til fondet, og utgjør vel 1.5 prosent av fondets samlede budsjett.

Det globale fondet står i dag for 2/3 av internasjonal finansiering til malaria og tuberkulose og en femtedel av internasjonal finansiering til aids. Fondet har til nå finansiert programmer som har sikret 2.8 millioner mennesker hiv-behandling, en behandling som må vare livet ut. Syv millioner mennesker har fått tuberkulosebehandling og 122 millioner malarianett har blitt distribuert.