Ragn-Sells AS

Har du fått med deg at Ragn-Sells også tilbyr tjenester innen miljøsanering og forurenset grunn?

Nyhet   •   nov 03, 2016 11:52 CET

Vi utfører alle oppdrag innen riving og miljøsanering

 • Totalriving og innvendig riving av boliger, bygg, konstruksjoner, anlegg og infrastruktur
 • Betongsaging og pigging
 • Miljøsanering av alt farlig avfall – PCB-, kvikksølv-, asbest-, olje-, skade- og tanksanering
 • Miljørådgivning (prosjektering, prøvetaking og analyser, bistand akutt forurensning, oljeutskillere, inneklima og fuktmålinger, sikkerhetsrådgivning, kjemikerbistand)
 • Miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner
 • Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplaner for forurenset grunn
 • Forurenset grunn / marksanering (mottak og håndtering av forurensede jord- og gravemasser, fjerning/oppgraving av forurensede masser, opprydding akutt forurensning)
 • Sanering og rensing av vann (renseanlegg og oljeutskilleranlegg)
 • Gjenvinning av tyngre rivemasser
 • Anlegg og maskin (rigg og drift, avfallshåndtering, bygging av midlertidige renseanlegg, mobile renseanlegg, avslutning deponi)

Våre tillatelser og godkjenninger

 • Vi er ISO-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007, last ned
 • Sentral godkjenning: Prosjektering og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3, utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, samt søkeransvar for alle typer tiltak i tiltaksklasse 1, last ned
 • Vi har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre asbestsanering både innvendig og utvendig, last ned
 • Vi er også registrert i StartBANK og TransQ

Hva kan vi oppnå sammen?

Gjennom et samarbeid med Ragn-Sells Miljøsanering får dere en partner som aktivt tar del i oppdragsgivers miljøarbeid og behov med spisskompetanse på miljøsanering. Foruten å tilby de nødvendige tjenestene vil vi kunne være en komplett diskusjonspartner med et bredt kompetansenettverk som dere kan dra nytte av. Ragn-Sells Miljøsanering har ressurser med lang erfaring og godt kontaktnett når det skal rives og saneres.

Som en del av vår internkontroll benytter vi oss av det elektroniske systemet SmartDok. Dette kan du lese mer om i vårt produktdatablad for SmartDok.

 • Kjetil Bakken: 959 39 750 (generelle henvendelser og priser)
 • Bjørn Raino Ankersen : 982 99 550 (miljørådgivning, miljøsaneringsrapporter og andre konsulenttjenester)
 • Naser Rashiti: 930 25 344 (riving og sanering, inkludert asbestsanering)