Norsk Helseinformatikk

Har du "hvit måned" i januar?

Nyhet   •   jan 08, 2016 11:11 CET

http://nhi.no/forside/har-du-hvit-maned-i-januar-47433.html

Britiske forskere har funnet ut at det å avstå helt fra alkohol en hel måned gir sunnere alkoholvaner på sikt.

Av: Marthe Lein, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Det er nok ikke fritt for at et nyttårsforsett om å skjære ned på alkoholforbruket blinker i bakhodet til mange når festrusen i løpet av 1. nyttårsdag sakte glir over.

Januar er gjerne høysesong for løftene om et nytt og sunnere liv, men forsettene har ofte en tendens til å forsvinne like fort som de kom.

Men ny forskning viser at det å gjennomføre en "hvit måned" i januar ikke er noen dårlig idè.

Nærmere 850 britiske forsøkspersoner deltok i denne studien - som skulle undersøke effekten av å avstå helt fra alkohol hele måneden. De ønsket også å se hvilke personer som klarte å gjennomføre utfordringen, og hvem som mislyktes.

Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.

Les sammendrag av studien her

Lettere å avstå fra alkohol

Hvit mnedZoom

Forskerne fant ut at de av deltagerne som drakk moderate mengder alkohol da januar startet, hadde størst sjanse for å lykkes med avholdenhet hele måneden ut.

857 britiske voksne - 249 menn og 608 kvinner tok utfordringen om å kutte alkoholen. De skulle fylle ut et spørreskjema ved studiestart, og deltagerne ble fulgt opp med ytterligere spørsmål seks måneder etter at januar var over.

64 prosent av deltagerne klarte å gjennomføre utfordringen om å holde seg alkoholfri en måned - litt flere menn enn kvinner lyktes.

De som fullførte, hadde alkoholvaner som innebar noe mindre konsum enn de som mislyktes. De som fullførte, hadde også færre episoder med fyll bak seg, og hadde i mindre grad negative opplevelser i forbindelse med alkohol. De opplevde også at det ble lettere å avstå fra alkohol i sosiale sammenhenger.

Den gode trenden fortsatte

Hvit mnedZoom

Resultatene seks måneder etter at den hvite perioden var fullført, viste at blant de som lyktes i utfordringen, var det kun 11 prosent som økte alkoholkonsumet i forhold til det de normalt hadde drukket tidligere. Resten fortsatte den gode trenden fra januar, og drakk generelt mindre.

Men forskerne fant også en positiv effekt blant dem som ikke lyktes i å være tørrlagt hele januar - også denne gruppen endret drikkemønsteret og drakk noe mindre enn før - seks måneder etter.

Forskerne konkluderer derfor med at det å ha "hvit januar", fører til et redusert alkoholforbruk på sikt - også for dem som tok utfordringen, men ikke klarte å fullføre.