Landbruks- og matdepartementet

Har funnet Norges høyeste trær

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:07 CEST

Norge har fått to tre-rekorder! Landets to høyeste trær er funnet i Sogn, to graner på henholdsvis 47,2 og 47 meter. Trærne ble målt i et plantefelt anlagt i 1942 i Øygardslia i Kaupanger.

Norges to høyeste trær er funnet hos skogeier Christen Knagenhjelm i Kaupanger i Sogn og fjordane. Trærne ble målt i et plantefelt anlagt i 1942 i Øygardslia i Kaupanger. På 68 år har kjempeedelgranene rukket å vokse 47,2 meter, og det er ikke lenge før de når den magiske grensen på 50 meter, ettersom den årlige høydeveksten er på nærmere en meter.

Størst i vest
Norsk institutt for skog og landskap har de siste årene gjort målinger av flere trær med trehøyder på mer enn 45 meter. Det er i skogreisingsskogen i fjordstrøkene på Vestlandet man finner de høyeste trærne, de største stående volum av trevirke og den arealmessige mest effektive karbonlagringen. Kjempeedelgran forekommer i Norge som et plantet men lite brukt treslag. Der den er brukt i fjordstrøkene vestafjells, oppviser den imidlertid en formidabel massetilvekst.


To kjempeedelgraner er Norges høyeste trær. Snart er de 50 meter høye. Foto: Bernt-Håvard Øyen, Skog og landskap

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.