Landbruks- og matdepartementet

Har store oppgaver vi må løse

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:50 CET

- FAO har beregnet at i løpet av 40 år vil verdens befolkning har passert ni milliarder. For at vi alle skal ha en sikker tilgang på mat må produksjonen økes med 70 prosent. Behovet for energi antas å øke enda mer i samme periode. Dette er utfordringer vi må løse på flere områder og med mange typer virkemiddel, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Lars Peder Brekk var i dag en av hovedinnlederne under åpningen av Bioforsk-konferansen 2011.

- Tilgangen til plantemangfoldet er en forutsetning for lokal matsikkerhet og muligheten til å tilpasse jordbruket til nytt klima. Forventa klimaendringer stiller oss også over nye utfordringer når det gjelder sortsutvikling, dyrkingsteknikk og plantevern, sa Brekk i sitt innlegg.

Hovedtema For Bioforsk-konferansen i år er muligheter og utfordringer for norsk mat- og fôrproduksjon i et voksende og stadig mer krevende marked. Skal sjølforsyningsgraden i norsk matproduksjon opprettholdes, trengs ny kunnskap innen tradisjonelle agronomiske fagfelt, så vel som innen miljø og bruk av nye teknologier.


Under sitt Sarpsborg-besøk var landbruks- og matministeren også på vitensenterbefaring, fra venstre Ordfører Jan O. Engsmyr, Lars Peder Brekk og Fylkesmann Anne Enger. Foto: LMD

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477.