Landbruks- og matdepartementet

Har vurdert Brekks habilitet

Nyhet   •   jan 05, 2010 09:24 CET

Etter Justis- og politidepartementets (JD) vurdering er det klart at det indirekte eierskapet gjennom Asbjørn Brekk AS og Are Brekks verv som styreleder i Sinkaberg-Hansen AS til sammen medfører at statsråd Lars Peder Brekk som hovedregel må anses inhabil til å behandle både individuelle saker der Sinkaberg-Hansen AS er part, og saker der selskapet ikke er part, men har sterke interesser i sakens utfall.

Landbruks- og matdepartementet har tidligere bedt lovavdelingen i Justis- og politidepartementet om en utdypende vurdering av landbruks- og matminister Lars Peder Brekks habilitet. Bakgrunnen er den oppmerksomheten som har vært rettet mot habilitetsspørsmål knyttet til saker som omhandler oppdrettsnæringen.