Olje- og energidepartementet

Hardangerrapportene – høring og høringsmøte i Bergen

Nyhet   •   feb 07, 2011 09:04 CET

Olje- og energiministeren mottok 1. februar rapportene fra de fire utvalgene som har vurdert ulike sider ved sjøkabel som alternativ til luftledning på strekningen Sima – Samnanger. I forbindelse med høringen vil det bli avholdt et høringsmøte 10. februar.

Rapportene ligger ute på høring på departementets hjemmesider, med høringsfrist 21. februar.

I forbindelse med høringen vil det bli avholdt et høringsmøte 10. februar. Møtet ledes av olje- og energiministeren, og finner sted på Radisson Blu Hotel Norge i Bergen fra kl. 10.30 til kl 17.00.

Representanter fra kommunene, fylkeskommunen og andre berørte instanser og organisasjoner er invitert til å holde innlegg på høringsmøtet.

Møtet er åpent, men av hensyn til den totale deltakerkapasiteten ber departementet om påmelding til høringsmøtet innen tirsdag 8. februar kl. 15.00.

Påmelding:
Pressen: påmelding sendes til
Øvrige: påmelding sendes til