Forskningsrådet

Havbasert vindkraft: Forener forskning og industri

Nyhet   •   des 18, 2009 08:55 CET

Forskningsrådet har forsterket samarbeidet med næringslivet og industrien innen utvikling av havbasert vindkraft.

Forskningsrådet kommer i stadig sterkere inngrep med næringslivets aktører innenfor det viktige satsingsområdet maritim kraft.

Betydelig samarbeid
Under en kort, poengtert konferanse i København framholdt divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet betydningen av at norsk næringsliv og industri er med for fullt i utviklingen av så vel produksjonsteknologi som distribusjonsløsninger for offshore vindkraft.

– Forskningsrådet bevilger betydelige midler til forskning og utvikling på dette området, understreket Fahlvik overfor de over 80 tilhørerne på hotell- og konferanseskipet Norrøna på Nyhavn midt i København sentrum. Konferansen ble avholdt samtidig med det meget omtalte klimatoppmøtet samme sted.

Store ressurser
Forskningsrådets avdelingsdirektør Fridtjof Unander i divisjon for store satsinger fulgte opp Fahlviks poeng med fakta omkring EUs behov for ny kraft fra fornybare energikilder fram mot 2020. Dette krever store investeringer på offshore vindkraft, og ikke minst utvikling av et «supergrid» for å transportere kraften til land.

– EU-nasjonene vil bruke store ressurser på å bringe fram de nødvendige teknologiene for å få dette til. Her kan norsk industri spille en nøkkelrolle. Vi har solid kompetanse både innen tekniske installasjoner offshore og for å kunne distribuere store mengder energi i et vel fungerende kraftmarked, sa han. Avdelingsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet (t.v.), administrerende direktør Steinar Bysveen i EnergiNorge og LO-leder Roar Flåthen er samstemmige i nødvendigheten av å utvikle maritim kraft fra offshore vindturbiner. (Foto: Atle Abelsen)

– Uforståelig
EnergiNorge arrangerte konferansen sammen med Forskningsrådet, og administrerende direktør Steinar Bysveen i EnergiNorge (tidl. EBL), som henledet oppmerksomheten på en samarbeidsavtale som nettopp er undertegnet av ni land rundt Nordsjøen. Avtalen er underskrevet av energiministrene i de aktuelle statene, og skal forankre grunnlaget for utviklingen av nødvendig teknologi, regelverk, markedsmekanismer for distribusjonen av den framtidige maritime kraften.

– Det er uforståelig at Norge ikke har underskrevet dette samarbeidsdokumentet. Jeg håper virkelig at det skjer i neste runde runde, sa Bysveen.

Industriens bidrag
Industriens engasjement i utviklingen av offshore vindkraft ble poengtert av administrerende direktør Eystein Aspesletten i GE Energy Norway, som er blant industribedriftene som jobber med å gjøre installasjon og vedlikehold av aggregatene billigere, og administrerende direktør Anne-Lise Aukner i Norway, som jobber med kabel- og distribusjonsløsninger. Også LO-leder Roar Flåthen understreket at også hans medlemmer er dypt engasjert i dette spørsmålet.