Landbruks- og matdepartementet

Heggem til debatt om jordvern og utbygging rundt Oslo

Nyhet   •   okt 12, 2010 09:00 CEST

Oslo og Akershus har ca 800 000 dekar dyrket jord, hvorav så å si alt areal kan nyttes til matkornproduksjon. Statssekretær Ola T. Heggem deltar 12. oktober i debatt om jordvern og utbyggingsstrategier for Oslo-området.

Statssekretær Ola T. Heggem er tirsdag 12. oktober en av flere innledere til debatt om jordvern og utbyggingsstrategier for Oslo-området. Oslo og Akershus har ca 800 000 dekar dyrket jord, hvorav så å si alt areal kan nyttes til matkorn-produksjon. En stor andel av jordbruksarealene er sammen-hengende, tettstedsnære og attraktive for utbygging. Ruter, Ås kommune og Miljøverndepartementet har gått sammen om et prosjekt for å vurdere et miljø- og samfunnsregnskap for stasjonsnære jorder. Dette er utgangspunkt for kommende debatt om jordvern. Møtet skjer i regi av Oslo Bolig- og Byplanforening.

Statssekretær Ola T. Heggem er tirsdag 12. oktober en av flere innledere til debatt om jordvern og utbyggingsstrategier for Oslo-området..
Foto: Torbjørn Tandberg

Tid: 12. oktober 2010 19:30 - 21:30
Sted: Håndverkeren, Oslo